Category Archives: Medication Adherence

Start using electronic data capture in clinical trials

A recent publication suggests that Electronic Data Capture systems, or EDCs, should be implemented in clinical trials. The EDC software can reduce the overall trial costs by an estimated $347,600 in a phase ll trial of 20 sites, 10 patients per site and a duration of 12 months plus data cleaning. See the table.

Forrester-Research-Paper-versus-EDC-cost-comparison1

Table: Forrester Research Paper versus EDC cost comparison.

In this example, monitor visits still costs $ 180,000. Vitaphone CTS provides solutions to make subjects monitor their vital signs at home. This can also enhance their trial compliance. Re-activity is a top priority to create better and more efficient clinical trials. The tools developed by Vitaphone CTS will send biosensor data immediately and thus ensure almost real-time data. Our medication adherence support system (MASS) stimulates the study subjects to take their study medication.

Remote monitoring and support enables pharmaceutical, biotechnology and medical device industries to focus on the development of the best drug or device.

Using telemonitoring solutions, investigators can improve patient safety. This might be achieved through faster notification of adverse events to the Principal Investigator, CRO or Sponsor. This will support earlier and better decision-making. Embrace technology.

Author: Indy Kavelaars

Source: Clinovo

 

Advertisements
Tagged , , , , ,

Accept the technical aids when caring for a dementia patient

Again it has become very clear how hard it is for informal caregivers to care for a person with dementia. Informal caregiving is stimulated by the Dutch government because this kind of care improves efficiency. If the workload is too high for the informal caregivers, they cannot keep up the work and more patients will be sent to inpatient care. Every six months a nationwide survey is held by NIVEL (research organization for Dutch healthcare) and the Dutch foundation for Alzheimer disease, to research the workload of these informal caregivers. The last survey unfortunately showed no change to 2011.

As described in the article by NIVEL: “Four out of ten informal caregivers of dementia patients feel that the workload is “quiet heavy”, more than one out of ten feels the workload is “very heavy” or “overburdened”. Many informal caregivers have the feeling they have to bear the care all on their own; they are caring day and night and this situation is never-ending. It matters if the care receiver lives at home or not. Carers with the patient at their home, expect that they cannot keep up the care as long as if the patient would stay in a nursery home. ”

The Dutch government wants to stimulate a situation where everyone can live independent as long as possible in their own home. Because of that, budgets will be relocated. In 2015 local authorities will get budget and will be responsible for this kind of care support. We, Vitaphone Netherlands, have the impression that managers and caregivers understand the need to use available technical aids in their work. Thanks to modern technology, caregivers don’t have to wonder: “Did I already provide the 12 o’clock medication?”. The Medication Adherence Support System takes that responsibility and the caregiver can focus on more important tasks.

Nederlandse versie >

Author: Indy Kavelaars

Source: NIVEL

Tagged , , , , ,

Accepteer technische hulpmiddelen bij zorg dementie patiënt

Het is opnieuw duidelijk geworden hoe zwaar het voor mantelzorgers is om voor een dementerende persoon te zorgen. Elk half jaar voert Alzheimer Nederland en NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) een landelijk onderzoek onder mantelzorgers uit. De laatste peiling laat zien dat de belasting voor mantelzorgers van de dementerende patiënt even hoog is gebleven als in 2011.

Zoals beschreven in het artikel van NIVEL: “Vier op de tien mantelzorgers van mensen met dementie voelen zich ‘tamelijk zwaar belast’, en ruim één op de tien voelt zich ‘zeer zwaar belast’ of ‘overbelast’. Veel mantelzorgers hebben het gevoel er alleen voor te staan; ze zorgen dag en nacht voor hun naaste met dementie en de situatie laat hen nooit los. Het maakt wel uit of de persoon thuis woont of is opgenomen in een instelling. Mantelzorgers van mensen die thuis wonen verwachten de zorg minder lang vol te kunnen houden. In het algemeen voelen mantelzorgers zich het meest gesteund door de casemanager dementie.”

Het beleid van het kabinet is erop gericht dat iedereen zolang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen. In 2015 worden gemeenten hiervoor verantwoordelijk en krijgen ze budget ter beschikking om de zorgverleners te ondersteunen. Wij, als in Vitaphone, krijgen (gelukkig) steeds meer het idee dat managers en zorgverleners inzien dat ze de beschikbare technische mogelijkheden moeten gebruiken in de zorg. Hulpmiddelen, zoals een medicijn ondersteuningssysteem, verlichten de druk op de mantelzorger. Dankzij moderne technologie kunnen zij zich met belangrijkere taken bezig houden dan: “Heb ik de medicatie van 12.00 uur al gegeven?”.

English version >

Author: Indy Kavelaars

Bron: NIVEL

Tagged , , , , ,

Connecting pharmacists with healthcare insurers, an improvement?

“There’s a missing connection in the health insurance exchange debate that could push mHealth to the forefront: pharmacists.” This is a valid point of Robert Oscar, president and CEO of RxEOB. Pharmacists help people with healthcare questions when they’re not in a doctor’s office. They are the ones that have data on medication adherence. Adherence to medication predicts how well treatment will work and if future (health)problems can be expected.

More and more pharmacists are looking for ways to achieve better services. These are services next to the medication adherence support. Monitoring blood pressure is a way to check effectiveness of the provided medication. The pharmacist can discuss the results with the physician and optimise the therapy (if needed). Better results stimulate patients to adhere, so it cuts both ways. Pharmacies and insurers should be connected to make rewards possible for pharmacies that achieve the best support on monitoring and adherence. Insurers and pharmacies become more aware that they need to cut into the nation’s healthcare bill and that they must provide tools to optimize patients treatments.

Do you think that pharmacies and healthcare insurers should work together more intensively? Please leave your comment below!

Author: Indy Kavelaars @ Vitaphone Netherlands

Source: mHealth News

Tagged , , , ,

Infographic: Prescription drugs in the US

A great infographic about prescription drugs in the United States. Some highlights:

  • Prescription drugs account for 10 percent of the US health expenditures. Society must ensure that this money will be spent efficiently and effectively. To accomplish this, the level of medication adherence should be improved.
  • It’s not enough to register if a prescription is fulfilled. A control if and when medication has been taken by the patient is essential.
  • Patients with conditions like diabetes, hypertension and congestive heart failure benefit from taking prescribed medications; saving is $1.200 to $7.800 per patient annually.
  • 89.000 deaths prevented by high blood pressure medication.

Conclusion: medication adherence must be optimized. This is possible with a medication adherence support system or a prescription drug monitoring program!

 

Infographic Prescription Drugs Cost US

Infographic Prescription Drugs Cost US by Clarityway

Author: Indy Kavelaars @ Vitaphone Netherlands

Source: Clarityway

Tagged , , , , , ,

Ontwikkelingen farmaceutische zorg

De farmacie industrie is druk in beweging. Apothekers begrijpen dat alleen medicijnen leveren niet meer voldoende is. Door middel van de Kwaliteitsagenda voor de farmaceutische zorg die minister Edith Schippers (VWS) heeft opgesteld, wil zij deze zorg naar een hoger niveau tillen. De agenda is samen met de koepelorganisaties van patiënten, apothekers, ketenzorgorganisaties, farmaceutische groothandel, zorgverzekeraars en farmaceutische bedrijven opgesteld. In de kwaliteitsagenda staat onder andere dat er een standaard medicatiebeoordeling moet komen.

Het Bestuurlijk Overleg Farmacie is er van overtuigd dat een periodieke medicatiebeoordeling, de medicatieveiligheid, therapietrouw en daarmee de gezondheid en kwaliteit van leven van een patiënt verbetert en mogelijk uiteindelijk zorgkosten bespaart. Samenwerking tussen huisarts en apotheker en met de patiënt is essentieel voor een succesvolle medicatiebeoordeling. Vooral dit laatste ziet Vitaphone nog weinig gebeuren. Bij de MASS (medication adherence support system) is het van groot belang dat de apotheek, de huisarts en de patiënt de medicatiemomenten in onderling overleg vaststellen.

Één van de punten in de agenda is therapietrouw;

Op het gebied van therapietrouw (het volgens voorschrift, veilig, verantwoord en juist innemen van een voorgeschreven geneesmiddel) is nog veel te verbeteren. Dit onderstreepten Rinnooy Kan en Reibestein in hun verkenning van de extramurale farmaceutische zorg. Therapie ontrouw kan grote klinische gevolgen hebben. Doordat patiënten hun geneesmiddelen niet volgens voorschrift innemen, nemen morbiditeit en mortaliteit toe, terwijl de kwaliteit van leven juist afneemt. Ook kost therapie ontrouw veel geld. Ontwikkelingen in e-health maken het mogelijk therapietrouw te ondersteunen. Samenwerking met andere organisaties is belangrijk voor de verbetering van therapietrouw. [1]

Door een MASS als e-health instrument toe te passen, wordt een medicatie gebruiker ondersteund. Hiernaast ontstaat er een eenvoudige en precieze manier van registratie van medicijn-slikmomenten.

Naast de kwaliteitsagenda heeft er ook een “Lagerhuis debat” plaats gevonden. Hieronder een aantal interessante uitspraken:

Agnes Kant, directeur van bijwerkingencentrum Lareb: “Zonder kennis en communicatie over bijwerkingen is therapietrouw onmogelijk”.[2] De apotheek blijft een spil in het verzorgen van de kennis overdracht; “Wat doet welke medicatie met je (werkingen en bijwerkingen)?”

Jan Benedictus van de NPCF gaf duidelijk aan dat sprake moet zijn van maatwerk. “One size fits none”, was de toevoeging aan zijn stelling dat het nooit wat wordt met de therapietrouw als zorgverleners zich niet richten op de situatie, de motivatie en gezondheidsvaardigheden van patiënten.[2] Dit is uiterst belangrijk. Een MASS als de PICO werkt niet voor iedereen. De gebruiker moet bijvoorbeeld wel de intentie hebben om de medicatie in te nemen. En de gebruiker moet een handeling kunnen uitvoeren.

Nefarma-directeur Michel Dutrée vroeg specifiek aandacht voor de nieuwe geneesmiddelen die er aan komen. “In de toekomst zullen vaker medicijnen voorwaardelijk worden toegelaten tot het basispakket. Die middelen vergen extra monitoring, juist op het vlak van werking in de praktijk. Het bijhouden van therapietrouw is dan extra belangrijk”.[2] Wij nodigen Michel Dutrée graag uit om in gesprek te komen hoe deze monitoring op een eenvoudige manier kan gebeuren.

Apothekers-voorman Rik van der Meer concludeerde dat er veel meer samenwerking moet komen tussen zorgaanbieders onderling. Van de (ziekenhuis)apotheker tot de specialist en huisarts. “We moeten ook vooral niet vergeten om de patiënt er zelf bij te betrekken. Grotere therapietrouw bereik je alleen met het hele zorgteam samen”.[2] Helemaal mee eens!

Auteur:
Indy Kavelaars @ Vitaphone Netherlands

Bronnen: 

[1] Kwaliteitsimpuls voor de Nederlandse farmacie, http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/04/09/kwaliteitsimpuls-voor-de-nederlandse-farmacie.html , 9 april 2014

[2] Therapietrouw bereik je alleen als zorgteam samen, http://www.medicijngebruik.nl/nieuws/detail/20187, 9 april 2014

 

Tagged , , , , , , ,

Multidose drug dispensing (MDD) increases adherence, but decreases the medication knowledge

Nederlandse versie >

Multidose drug dispensing (MDD), medication which is packaged for each intake moment, is more and more used in the Netherlands. Pharmacies order these medication rolls at the “MDD companies”. In a study, MDD users (≥ 65 years, ≥ 5 oral chronic drugs) were randomly selected from eight Dutch community pharmacies. Non-MDD users (≥ 5 oral chronic drugs) were matched on age and gender. It is expected that the role of the professional caregivers will decrease when using MMD with patients.

Kwint e.a. compared the medication adherence and the knowledge of those medications on MDD and non-MDD patients. The percentage of patients being adherent to all drugs was higher for MDD users (81%) compared with non-MDD users (58%).The percentage of patients with adequate knowledge was lower for MDD users (40%) compared with non-MDD users (79%). The differences in adherence were independent of knowledge. This means that the measured adherence is related to the automated multidose drug dispensing system.

Vitaphone Netherlands likes to state that these rolls should be supplied much more and much earlier in the process. Not only a MDD system increases the adherence, but a medication adherence support system (MASS) ensures a further increased level of adherence. The packaging of multidose medication in pouches and support to the users and caregivers will accomplish an improvement for the healthcare industry. We can start right away!

Author:
Indy Kavelaars @ Vitaphone Netherlands

Sources:
Kwint HF, Stolk G, Faber A, Gussekloo J, Bouvy ML. Medication adherence and knowledge of older patients with and without multidose drug dispensing, Age Ageing. 2013 Sep
van de Vaart F. Meer therapietrouw bij medicatierollen. PW Wetenschappelijk Platform. 2013;7:e1329.

Tagged , , , , , ,

Medicatierol verhoogt therapietrouw, maar verlaagt kennis over medicijnen

English version >

In Nederland worden steeds meer geneesmiddelen op rol verpakt door een geautomatiseerd distributie systeem (GDS). Apotheken bestellen deze rollen bij de ‘voorverpakkers’. In een onderzoek bij 8 Nederlandse apotheken zijn patiënten geselecteerd van 65 jaar of ouder die minimaal 5 orale geneesmiddelen gebruikten, die werden afgeleverd via een GDS. Verwacht werd dat de rol van thuiszorgmedewerkers bij de uitgifte van geneesmiddelen bij chronisch zieken zou verminderen.

Kwint e.a. vergeleken de therapietrouw en de kennis over geneesmiddelen bij patiënten die gebruikmaken van GDS-afleveringen en bij patiënten die hun geneesmiddelen op de klassieke manier afgeleverd kregen. De therapietrouw bleek significant hoger bij GDS-gebruikers – 81% tegen 58% – maar de kennis over de geneesmiddelen was lager 40% tegen 79%. De kennis over eventueel tijdelijk gebruikte geneesmiddelen die niet via GDS werden afgeleverd, was hoog. Dit betekent dat de gemeten hogere therapietrouw voornamelijk het gevolg is van medicatie verstrekking via GDS.

Vitaphone Nederland is van mening dat deze rollen vaker en vooral ook eerder moeten worden ingezet. Behalve een GDS systeem kan een ‘medication adherence support system’, oftewel MASS, zorgen voor een verdere verhoging van de medicijntrouw. Het verpakken van medicijnen in zakjes plus het ondersteunen van gebruikers en zorgverleners zal dan een echte verbetering van de gezondheidszorg opleveren. We kunnen er wat ons betreft meteen mee beginnen!

Auteur:

Indy Kavelaars @ Vitaphone Netherlands

Bronnen:

Kwint HF, Stolk G, Faber A, Gussekloo J, Bouvy ML. Medication adherence and knowledge of older patients with and without multidose drug dispensing, Age Ageing. 2013 Sep

van de Vaart F. Meer therapietrouw bij medicatierollen. PW Wetenschappelijk Platform. 2013;7:e1329.

Tagged , , , , , , ,

Another reason to use a medication adherence support system

Nederlandse versie >

“Data from the National Health and Nutritional Examination Survey (NHANES) from 2007 till 2010 shows that 77.9 million adults in the United States (33.0%) have hypertension.”[1]

This shows hypertension is a big problem and has a great impact on the healthcare community. 81.5% of the subjects were aware of their high blood pressure and 74.9% was treated for this condition. In 52.5% of the subjects who got medication the blood pressure was under control, but with 47.5% it wasn’t.

“An effective reduction of blood pressure is associated with a reduction of cardiovascular (CV) risk and with less cerebrovascular events and related morbidity and mortality. Most patients with hypertension (~75%) need a combination therapy and some (~25%) need three anti-hypertensive medications to lower their blood pressure enough.”[1]

In the past decade the hypertension guidelines evolved towards combination therapies. Combination therapies do enhance the potential to control the blood pressure in an earlier stage, without increasing the incidence of complications. Patients need to commit to the more complex medication schedule. These complex medication schedules create a bigger chance on medication errors. Pharmacists, healthcare organizations, home care, parents and relatives need and must support medication users! With PICO, Vitaphone supports both patients and the environment in a simple and efficient way.

Auteur: Indy Kavelaars @ Vitaphone Netherlands

Source: [1] Pubmed, Review of blood pressure control rates and outcomes

Tagged , , , , ,

Nog een reden om een medicatie ondersteuningssysteem te gebruiken

English version >

“Gegevens van de National Health and Nutritional Examination Survey (NHANES) van 2007 tot en met 2010 laten zien dat 77.9 miljoen volwassen in de Verenigde Staten (33.0%) hypertensie hebben.”[1]

Hypertensie is een serieus probleem met een grote impact op de gezondheidszorg. 81.5% van de onderzochten wist af van hun eigen, te hoge, bloeddruk waarvan er 74.9% ook voor werd behandeld. Van de individuen die een behandeling kregen, had 52,5% de bloeddruk onder controle maar 47,5% had de bloeddruk niet onder controle.

“Effectieve daling van bloeddruk is geassocieerd met een reductie van het cardiovasculair risico en met minder cerebrovasculaire accidenten en daaraan gerelateerde morbiditeit en mortaliteit. De meeste hypertensie patiënten (~75%) hebben combinatietherapie nodig en sommigen (~25%) hebben drie antihypertensieve middelen nodig om de bloeddruk voldoende te verlagen.”[1]

In de afgelopen decennia zijn de richtlijnen steeds meer geëvolueerd richting het aanbevelen van combinatietherapie. Combinatietherapie verbetert inderdaad het potentieel om de bloeddruk op tijd te beheersen, zonder de incidentie en complicaties te verhogen. Het is wel zo dat patiënten zich aan het complexere medicatie schema moeten houden. Complexere medicatie schema’s leveren een grotere kans op medicatiefouten op. Hierbij kunnen en moeten de apotheken, zorginstellingen, thuishulp, ouders en naasten helpen! Vitaphone ondersteunt zowel de patiënten als de omgeving op een eenvoudige wijze met de PICO.

Auteur: Indy Kavelaars @ Vitaphone Netherlands

Bron: [1] Meerderheid van patiënten behoeft meerdere antihypertensiva om streefbloeddruk te behalen

Tagged , , , , , , ,
Advertisements
%d bloggers like this: