Connecting pharmacists with healthcare insurers, an improvement?

“There’s a missing connection in the health insurance exchange debate that could push mHealth to the forefront: pharmacists.” This is a valid point of Robert Oscar, president and CEO of RxEOB. Pharmacists help people with healthcare questions when they’re not in a doctor’s office. They are the ones that have data on medication adherence. Adherence to medication predicts how well treatment will work and if future (health)problems can be expected.

More and more pharmacists are looking for ways to achieve better services. These are services next to the medication adherence support. Monitoring blood pressure is a way to check effectiveness of the provided medication. The pharmacist can discuss the results with the physician and optimise the therapy (if needed). Better results stimulate patients to adhere, so it cuts both ways. Pharmacies and insurers should be connected to make rewards possible for pharmacies that achieve the best support on monitoring and adherence. Insurers and pharmacies become more aware that they need to cut into the nation’s healthcare bill and that they must provide tools to optimize patients treatments.

Do you think that pharmacies and healthcare insurers should work together more intensively? Please leave your comment below!

Author: Indy Kavelaars @ Vitaphone Netherlands

Source: mHealth News

Advertisements
Tagged , , , ,

Why not attach a telemonitoring service to statin medication?

Is this the best proof that telemonitoring should be used in most chronic disease (medication) treatments? We think so! Lifetime statin provision is effective if it’s attached to a telemonitoring service, like a home weight scale and a patient portal that guides the person through his/her actual condition. This only costs a few dollars/euro’s extra per month, but it brings so much added value. Why is the healthcare community not acting?

Author: Rene Stenvert @ Vitaphone Netherlands

Bron: Medscape

Tagged , , ,

New technologies that makes outpatient treatment safer

Inpatient volumes continue to decline and the experts think this trend will not change.[1]

There are several reasons for this development:

  • Elective admissions, which never recovered after dropping during the Recession;
  • Pressure to reduce readmissions as a result of the Affordable Care Act;
  • Hospitals building clinically integrated networks to emphasize prevention and proactive care;
  • New technologies that makes outpatient treatment safer.

The last two factors can drive down inpatient volumes and therefore decrease total healthcare costs. Vitaphones’ new technologies make outpatient treatment safer: we provide tools to optimize diagnoses and care by using telemonitoring solutions.

Author:
Indy Kavelaars @ Vitaphone Netherlands
Source:
[1] Fierce Healthcare

Tagged , , ,

Infographic: Prescription drugs in the US

A great infographic about prescription drugs in the United States. Some highlights:

  • Prescription drugs account for 10 percent of the US health expenditures. Society must ensure that this money will be spent efficiently and effectively. To accomplish this, the level of medication adherence should be improved.
  • It’s not enough to register if a prescription is fulfilled. A control if and when medication has been taken by the patient is essential.
  • Patients with conditions like diabetes, hypertension and congestive heart failure benefit from taking prescribed medications; saving is $1.200 to $7.800 per patient annually.
  • 89.000 deaths prevented by high blood pressure medication.

Conclusion: medication adherence must be optimized. This is possible with a medication adherence support system or a prescription drug monitoring program!

 

Infographic Prescription Drugs Cost US

Infographic Prescription Drugs Cost US by Clarityway

Author: Indy Kavelaars @ Vitaphone Netherlands

Source: Clarityway

Tagged , , , , , ,

Five Models of Patient Engagement Demonstrate Value

Reblog: Five Models of Patient Engagement Demonstrate Value by John Sharp and Brad Tritle

HIMSS Blog

By John Sharp and Brad Tritle

BradTritleBrad Tritle is Global Product Owner for Chronic Disease Management at vitaphone health solutions, co-founder of eHealth Nexus, former CEO of eHealth Trust Arizona, former executive director of Arizona Health-e Connection, and has served as a consultant to ONC on patient engagement for health information exchange.  He is a member of the HIMSS Connected Patient Committee, co-chair of the Connected Patient Community, and chair of the HIMSS Social Media Task Force.

John Sharp, MSSA, PMP, FHIMSS is Senior Manager, Health Information Systems at HIMSS. He staffs the Connected Patient initiatives at HIMSS and authored a chapter in the new HIMSS book, Applying Social Media Technologies in Healthcare Environments.

View original post 587 more words

Ontwikkelingen farmaceutische zorg

De farmacie industrie is druk in beweging. Apothekers begrijpen dat alleen medicijnen leveren niet meer voldoende is. Door middel van de Kwaliteitsagenda voor de farmaceutische zorg die minister Edith Schippers (VWS) heeft opgesteld, wil zij deze zorg naar een hoger niveau tillen. De agenda is samen met de koepelorganisaties van patiënten, apothekers, ketenzorgorganisaties, farmaceutische groothandel, zorgverzekeraars en farmaceutische bedrijven opgesteld. In de kwaliteitsagenda staat onder andere dat er een standaard medicatiebeoordeling moet komen.

Het Bestuurlijk Overleg Farmacie is er van overtuigd dat een periodieke medicatiebeoordeling, de medicatieveiligheid, therapietrouw en daarmee de gezondheid en kwaliteit van leven van een patiënt verbetert en mogelijk uiteindelijk zorgkosten bespaart. Samenwerking tussen huisarts en apotheker en met de patiënt is essentieel voor een succesvolle medicatiebeoordeling. Vooral dit laatste ziet Vitaphone nog weinig gebeuren. Bij de MASS (medication adherence support system) is het van groot belang dat de apotheek, de huisarts en de patiënt de medicatiemomenten in onderling overleg vaststellen.

Één van de punten in de agenda is therapietrouw;

Op het gebied van therapietrouw (het volgens voorschrift, veilig, verantwoord en juist innemen van een voorgeschreven geneesmiddel) is nog veel te verbeteren. Dit onderstreepten Rinnooy Kan en Reibestein in hun verkenning van de extramurale farmaceutische zorg. Therapie ontrouw kan grote klinische gevolgen hebben. Doordat patiënten hun geneesmiddelen niet volgens voorschrift innemen, nemen morbiditeit en mortaliteit toe, terwijl de kwaliteit van leven juist afneemt. Ook kost therapie ontrouw veel geld. Ontwikkelingen in e-health maken het mogelijk therapietrouw te ondersteunen. Samenwerking met andere organisaties is belangrijk voor de verbetering van therapietrouw. [1]

Door een MASS als e-health instrument toe te passen, wordt een medicatie gebruiker ondersteund. Hiernaast ontstaat er een eenvoudige en precieze manier van registratie van medicijn-slikmomenten.

Naast de kwaliteitsagenda heeft er ook een “Lagerhuis debat” plaats gevonden. Hieronder een aantal interessante uitspraken:

Agnes Kant, directeur van bijwerkingencentrum Lareb: “Zonder kennis en communicatie over bijwerkingen is therapietrouw onmogelijk”.[2] De apotheek blijft een spil in het verzorgen van de kennis overdracht; “Wat doet welke medicatie met je (werkingen en bijwerkingen)?”

Jan Benedictus van de NPCF gaf duidelijk aan dat sprake moet zijn van maatwerk. “One size fits none”, was de toevoeging aan zijn stelling dat het nooit wat wordt met de therapietrouw als zorgverleners zich niet richten op de situatie, de motivatie en gezondheidsvaardigheden van patiënten.[2] Dit is uiterst belangrijk. Een MASS als de PICO werkt niet voor iedereen. De gebruiker moet bijvoorbeeld wel de intentie hebben om de medicatie in te nemen. En de gebruiker moet een handeling kunnen uitvoeren.

Nefarma-directeur Michel Dutrée vroeg specifiek aandacht voor de nieuwe geneesmiddelen die er aan komen. “In de toekomst zullen vaker medicijnen voorwaardelijk worden toegelaten tot het basispakket. Die middelen vergen extra monitoring, juist op het vlak van werking in de praktijk. Het bijhouden van therapietrouw is dan extra belangrijk”.[2] Wij nodigen Michel Dutrée graag uit om in gesprek te komen hoe deze monitoring op een eenvoudige manier kan gebeuren.

Apothekers-voorman Rik van der Meer concludeerde dat er veel meer samenwerking moet komen tussen zorgaanbieders onderling. Van de (ziekenhuis)apotheker tot de specialist en huisarts. “We moeten ook vooral niet vergeten om de patiënt er zelf bij te betrekken. Grotere therapietrouw bereik je alleen met het hele zorgteam samen”.[2] Helemaal mee eens!

Auteur:
Indy Kavelaars @ Vitaphone Netherlands

Bronnen: 

[1] Kwaliteitsimpuls voor de Nederlandse farmacie, http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/04/09/kwaliteitsimpuls-voor-de-nederlandse-farmacie.html , 9 april 2014

[2] Therapietrouw bereik je alleen als zorgteam samen, http://www.medicijngebruik.nl/nieuws/detail/20187, 9 april 2014

 

Tagged , , , , , , ,

Congres AWBZ, Wmo en Wet LIZ

Vrijdag 11 april, 8:30-16:30

Wat komt er per 1 januari 2015 terecht van de invoering van de decentralisatie van AWBZ naar Wmo en van de overgang van de AWBZ naar de Wet Langdurige Zorg?

Vele organisaties, instanties en instellingen bereiden zich voor op de grote decentralisatie van AWBZ naar Wmo en van de overgang van AWBZ naar de Wet Langdurige Intensieve Zorg, die op 1 januari 2015 van start gaan. Wij zijn benieuwd  hoe de overheid/gemeenten deze transitie gaan maken en wat er allemaal gaat veranderen. Op dit congres hopen wij wijzer te worden maar ook anderen te informeren hoe de gezondheidszorg volgens Vitaphone efficiënter en goedkoper ingericht kan worden.

Tijdens dit congres tonen wij, de Vitaphone oplossingen voor medicatietrouw ondersteuning en ketenzorg bij chronische aandoeningen.

Locatie:

Achmea Conference Centre
Handelsweg 2
3707 NH Zeist

Author: Indy Kavelaars @ Vitaphone Netherlands

Bron: Juliuscentrum

Tagged , , , , , ,

Multidose drug dispensing (MDD) increases adherence, but decreases the medication knowledge

Nederlandse versie >

Multidose drug dispensing (MDD), medication which is packaged for each intake moment, is more and more used in the Netherlands. Pharmacies order these medication rolls at the “MDD companies”. In a study, MDD users (≥ 65 years, ≥ 5 oral chronic drugs) were randomly selected from eight Dutch community pharmacies. Non-MDD users (≥ 5 oral chronic drugs) were matched on age and gender. It is expected that the role of the professional caregivers will decrease when using MMD with patients.

Kwint e.a. compared the medication adherence and the knowledge of those medications on MDD and non-MDD patients. The percentage of patients being adherent to all drugs was higher for MDD users (81%) compared with non-MDD users (58%).The percentage of patients with adequate knowledge was lower for MDD users (40%) compared with non-MDD users (79%). The differences in adherence were independent of knowledge. This means that the measured adherence is related to the automated multidose drug dispensing system.

Vitaphone Netherlands likes to state that these rolls should be supplied much more and much earlier in the process. Not only a MDD system increases the adherence, but a medication adherence support system (MASS) ensures a further increased level of adherence. The packaging of multidose medication in pouches and support to the users and caregivers will accomplish an improvement for the healthcare industry. We can start right away!

Author:
Indy Kavelaars @ Vitaphone Netherlands

Sources:
Kwint HF, Stolk G, Faber A, Gussekloo J, Bouvy ML. Medication adherence and knowledge of older patients with and without multidose drug dispensing, Age Ageing. 2013 Sep
van de Vaart F. Meer therapietrouw bij medicatierollen. PW Wetenschappelijk Platform. 2013;7:e1329.

Tagged , , , , , ,

Medicatierol verhoogt therapietrouw, maar verlaagt kennis over medicijnen

English version >

In Nederland worden steeds meer geneesmiddelen op rol verpakt door een geautomatiseerd distributie systeem (GDS). Apotheken bestellen deze rollen bij de ‘voorverpakkers’. In een onderzoek bij 8 Nederlandse apotheken zijn patiënten geselecteerd van 65 jaar of ouder die minimaal 5 orale geneesmiddelen gebruikten, die werden afgeleverd via een GDS. Verwacht werd dat de rol van thuiszorgmedewerkers bij de uitgifte van geneesmiddelen bij chronisch zieken zou verminderen.

Kwint e.a. vergeleken de therapietrouw en de kennis over geneesmiddelen bij patiënten die gebruikmaken van GDS-afleveringen en bij patiënten die hun geneesmiddelen op de klassieke manier afgeleverd kregen. De therapietrouw bleek significant hoger bij GDS-gebruikers – 81% tegen 58% – maar de kennis over de geneesmiddelen was lager 40% tegen 79%. De kennis over eventueel tijdelijk gebruikte geneesmiddelen die niet via GDS werden afgeleverd, was hoog. Dit betekent dat de gemeten hogere therapietrouw voornamelijk het gevolg is van medicatie verstrekking via GDS.

Vitaphone Nederland is van mening dat deze rollen vaker en vooral ook eerder moeten worden ingezet. Behalve een GDS systeem kan een ‘medication adherence support system’, oftewel MASS, zorgen voor een verdere verhoging van de medicijntrouw. Het verpakken van medicijnen in zakjes plus het ondersteunen van gebruikers en zorgverleners zal dan een echte verbetering van de gezondheidszorg opleveren. We kunnen er wat ons betreft meteen mee beginnen!

Auteur:

Indy Kavelaars @ Vitaphone Netherlands

Bronnen:

Kwint HF, Stolk G, Faber A, Gussekloo J, Bouvy ML. Medication adherence and knowledge of older patients with and without multidose drug dispensing, Age Ageing. 2013 Sep

van de Vaart F. Meer therapietrouw bij medicatierollen. PW Wetenschappelijk Platform. 2013;7:e1329.

Tagged , , , , , , ,

Free download: Targeting the Triple Aim on the Arizona-Mexico Border – A Summary of a Hypertension Remote Patient Monitoring Trial

The objective of this trial was to identify whether:

  1. The combination of remote patient monitoring of Home Blood Pressure Monitoring (HBPM) using alert thresholds and a Telemedicine Service Center, together with a provider team including experienced Family Care Coordinators could positively affect hypertension trends in just 30 to 60 days.
  2. The combination of remote patient monitoring described above with Family Care Coordinators could produce a positive patient experience, encompassing the patients’ perceived ease of use of the devices, interaction with staff, interest in continuing the program, and whether the patients would recommend the program to others.

Click here to get your free download of a Summary of a Hypertension Remote Patient Monitoring Trial >

Tagged , , , , ,
Advertisements
%d bloggers like this: