Tag Archives: alzheimer

Accept the technical aids when caring for a dementia patient

Again it has become very clear how hard it is for informal caregivers to care for a person with dementia. Informal caregiving is stimulated by the Dutch government because this kind of care improves efficiency. If the workload is too high for the informal caregivers, they cannot keep up the work and more patients will be sent to inpatient care. Every six months a nationwide survey is held by NIVEL (research organization for Dutch healthcare) and the Dutch foundation for Alzheimer disease, to research the workload of these informal caregivers. The last survey unfortunately showed no change to 2011.

As described in the article by NIVEL: “Four out of ten informal caregivers of dementia patients feel that the workload is “quiet heavy”, more than one out of ten feels the workload is “very heavy” or “overburdened”. Many informal caregivers have the feeling they have to bear the care all on their own; they are caring day and night and this situation is never-ending. It matters if the care receiver lives at home or not. Carers with the patient at their home, expect that they cannot keep up the care as long as if the patient would stay in a nursery home. ”

The Dutch government wants to stimulate a situation where everyone can live independent as long as possible in their own home. Because of that, budgets will be relocated. In 2015 local authorities will get budget and will be responsible for this kind of care support. We, Vitaphone Netherlands, have the impression that managers and caregivers understand the need to use available technical aids in their work. Thanks to modern technology, caregivers don’t have to wonder: “Did I already provide the 12 o’clock medication?”. The Medication Adherence Support System takes that responsibility and the caregiver can focus on more important tasks.

Nederlandse versie >

Author: Indy Kavelaars

Source: NIVEL

Advertisements
Tagged , , , , ,

Accepteer technische hulpmiddelen bij zorg dementie patiënt

Het is opnieuw duidelijk geworden hoe zwaar het voor mantelzorgers is om voor een dementerende persoon te zorgen. Elk half jaar voert Alzheimer Nederland en NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) een landelijk onderzoek onder mantelzorgers uit. De laatste peiling laat zien dat de belasting voor mantelzorgers van de dementerende patiënt even hoog is gebleven als in 2011.

Zoals beschreven in het artikel van NIVEL: “Vier op de tien mantelzorgers van mensen met dementie voelen zich ‘tamelijk zwaar belast’, en ruim één op de tien voelt zich ‘zeer zwaar belast’ of ‘overbelast’. Veel mantelzorgers hebben het gevoel er alleen voor te staan; ze zorgen dag en nacht voor hun naaste met dementie en de situatie laat hen nooit los. Het maakt wel uit of de persoon thuis woont of is opgenomen in een instelling. Mantelzorgers van mensen die thuis wonen verwachten de zorg minder lang vol te kunnen houden. In het algemeen voelen mantelzorgers zich het meest gesteund door de casemanager dementie.”

Het beleid van het kabinet is erop gericht dat iedereen zolang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen. In 2015 worden gemeenten hiervoor verantwoordelijk en krijgen ze budget ter beschikking om de zorgverleners te ondersteunen. Wij, als in Vitaphone, krijgen (gelukkig) steeds meer het idee dat managers en zorgverleners inzien dat ze de beschikbare technische mogelijkheden moeten gebruiken in de zorg. Hulpmiddelen, zoals een medicijn ondersteuningssysteem, verlichten de druk op de mantelzorger. Dankzij moderne technologie kunnen zij zich met belangrijkere taken bezig houden dan: “Heb ik de medicatie van 12.00 uur al gegeven?”.

English version >

Author: Indy Kavelaars

Bron: NIVEL

Tagged , , , , ,
Advertisements
%d bloggers like this: