Tag Archives: gezondheidszorg

Accepteer technische hulpmiddelen bij zorg dementie patiënt

Het is opnieuw duidelijk geworden hoe zwaar het voor mantelzorgers is om voor een dementerende persoon te zorgen. Elk half jaar voert Alzheimer Nederland en NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) een landelijk onderzoek onder mantelzorgers uit. De laatste peiling laat zien dat de belasting voor mantelzorgers van de dementerende patiënt even hoog is gebleven als in 2011.

Zoals beschreven in het artikel van NIVEL: “Vier op de tien mantelzorgers van mensen met dementie voelen zich ‘tamelijk zwaar belast’, en ruim één op de tien voelt zich ‘zeer zwaar belast’ of ‘overbelast’. Veel mantelzorgers hebben het gevoel er alleen voor te staan; ze zorgen dag en nacht voor hun naaste met dementie en de situatie laat hen nooit los. Het maakt wel uit of de persoon thuis woont of is opgenomen in een instelling. Mantelzorgers van mensen die thuis wonen verwachten de zorg minder lang vol te kunnen houden. In het algemeen voelen mantelzorgers zich het meest gesteund door de casemanager dementie.”

Het beleid van het kabinet is erop gericht dat iedereen zolang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen. In 2015 worden gemeenten hiervoor verantwoordelijk en krijgen ze budget ter beschikking om de zorgverleners te ondersteunen. Wij, als in Vitaphone, krijgen (gelukkig) steeds meer het idee dat managers en zorgverleners inzien dat ze de beschikbare technische mogelijkheden moeten gebruiken in de zorg. Hulpmiddelen, zoals een medicijn ondersteuningssysteem, verlichten de druk op de mantelzorger. Dankzij moderne technologie kunnen zij zich met belangrijkere taken bezig houden dan: “Heb ik de medicatie van 12.00 uur al gegeven?”.

English version >

Author: Indy Kavelaars

Bron: NIVEL

Advertisements
Tagged , , , , ,

Medicatierol verhoogt therapietrouw, maar verlaagt kennis over medicijnen

English version >

In Nederland worden steeds meer geneesmiddelen op rol verpakt door een geautomatiseerd distributie systeem (GDS). Apotheken bestellen deze rollen bij de ‘voorverpakkers’. In een onderzoek bij 8 Nederlandse apotheken zijn patiënten geselecteerd van 65 jaar of ouder die minimaal 5 orale geneesmiddelen gebruikten, die werden afgeleverd via een GDS. Verwacht werd dat de rol van thuiszorgmedewerkers bij de uitgifte van geneesmiddelen bij chronisch zieken zou verminderen.

Kwint e.a. vergeleken de therapietrouw en de kennis over geneesmiddelen bij patiënten die gebruikmaken van GDS-afleveringen en bij patiënten die hun geneesmiddelen op de klassieke manier afgeleverd kregen. De therapietrouw bleek significant hoger bij GDS-gebruikers – 81% tegen 58% – maar de kennis over de geneesmiddelen was lager 40% tegen 79%. De kennis over eventueel tijdelijk gebruikte geneesmiddelen die niet via GDS werden afgeleverd, was hoog. Dit betekent dat de gemeten hogere therapietrouw voornamelijk het gevolg is van medicatie verstrekking via GDS.

Vitaphone Nederland is van mening dat deze rollen vaker en vooral ook eerder moeten worden ingezet. Behalve een GDS systeem kan een ‘medication adherence support system’, oftewel MASS, zorgen voor een verdere verhoging van de medicijntrouw. Het verpakken van medicijnen in zakjes plus het ondersteunen van gebruikers en zorgverleners zal dan een echte verbetering van de gezondheidszorg opleveren. We kunnen er wat ons betreft meteen mee beginnen!

Auteur:

Indy Kavelaars @ Vitaphone Netherlands

Bronnen:

Kwint HF, Stolk G, Faber A, Gussekloo J, Bouvy ML. Medication adherence and knowledge of older patients with and without multidose drug dispensing, Age Ageing. 2013 Sep

van de Vaart F. Meer therapietrouw bij medicatierollen. PW Wetenschappelijk Platform. 2013;7:e1329.

Tagged , , , , , , ,

Nog een reden om een medicatie ondersteuningssysteem te gebruiken

English version >

“Gegevens van de National Health and Nutritional Examination Survey (NHANES) van 2007 tot en met 2010 laten zien dat 77.9 miljoen volwassen in de Verenigde Staten (33.0%) hypertensie hebben.”[1]

Hypertensie is een serieus probleem met een grote impact op de gezondheidszorg. 81.5% van de onderzochten wist af van hun eigen, te hoge, bloeddruk waarvan er 74.9% ook voor werd behandeld. Van de individuen die een behandeling kregen, had 52,5% de bloeddruk onder controle maar 47,5% had de bloeddruk niet onder controle.

“Effectieve daling van bloeddruk is geassocieerd met een reductie van het cardiovasculair risico en met minder cerebrovasculaire accidenten en daaraan gerelateerde morbiditeit en mortaliteit. De meeste hypertensie patiënten (~75%) hebben combinatietherapie nodig en sommigen (~25%) hebben drie antihypertensieve middelen nodig om de bloeddruk voldoende te verlagen.”[1]

In de afgelopen decennia zijn de richtlijnen steeds meer geëvolueerd richting het aanbevelen van combinatietherapie. Combinatietherapie verbetert inderdaad het potentieel om de bloeddruk op tijd te beheersen, zonder de incidentie en complicaties te verhogen. Het is wel zo dat patiënten zich aan het complexere medicatie schema moeten houden. Complexere medicatie schema’s leveren een grotere kans op medicatiefouten op. Hierbij kunnen en moeten de apotheken, zorginstellingen, thuishulp, ouders en naasten helpen! Vitaphone ondersteunt zowel de patiënten als de omgeving op een eenvoudige wijze met de PICO.

Auteur: Indy Kavelaars @ Vitaphone Netherlands

Bron: [1] Meerderheid van patiënten behoeft meerdere antihypertensiva om streefbloeddruk te behalen

Tagged , , , , , , ,
Advertisements
%d bloggers like this: