Tag Archives: hervormingen zorg

‘Zelfredzaamheid’ en ‘eigen regie’ bij ouderen

In Nederland zijn grote hervormingen gaande in de langdurige zorg. Het doel is om de zorgkosten bij een steeds groter wordende groep “ouderen” te verminderen. Een overzichtsstudie uitgevoerd door Nivel onder mensen tussen de 57 en 77 jaar geeft een beeld van de wensen en mogelijkheden voor wonen, welzijn en zorg voor ouderen en toekomstige ouderen. De overheid zegt in te zetten op meer “eigen regie” en “zelfredzaamheid” bij ouderen.

Deze hervorming berust op vier aannames:

  1. Dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen;
  2. Dat zij zelf meer willen en kunnen betalen voor ondersteuning en zorg;
  3. Dat mantelzorg en vrijwilligerswerk professionele zorg grotendeels kunnen vervangen en;
  4. Dat ouderen door technologie langer zelfstandig kunnen wonen.

Wel is de overheid van mening dat wanneer mensen niet meer zelfstandig kunnen blijven wonen er professionele opvang moet zijn. Uit de resultaten van de Nivel studie blijkt dat deze aannames iets genuanceerder liggen. De verschillen tussen ouderen zijn groter dan de overheid verondersteld. Niet alle (toekomstige) ouderen zijn in staat eigen regie over het leven te ervaren en willen niet allemaal zelfredzaam zijn.

Erg interessant is de indeling van ouderen in deze studie:

  • De pro-actieve ouderen (46%). Deze mensen vinden het belangrijk om over hun eigen leven te beslissen en zelf te bepalen wanneer ze zorg en ondersteuning nodig hebben. De pro-actieve ouderen regelen hun zaken graag zelf. Zij wonen vaak samen met hun partner en dicht bij hun kinderen, hebben een hoge kwaliteit van leven en een goede algemene en psychische gezondheid. Ze hebben relatief veel financiële middelen en een goede opleiding. De vier genoemde beleidsaannames passen het best bij deze groep ouderen.
  • De zorgwensende ouderen (28%) hebben het gevoel dat zij zelf kunnen beslissen over hun leven maar zij vinden, in tegenstelling tot de proactieve ouderen, zelfredzaamheid niet erg belangrijk. Zij hebben een goed sociaal netwerk, veelal een goede opleiding en ruime financiële middelen. Hun gezondheid en kwaliteit van leven zijn relatief goed. Als hun gezondheid achteruit zou gaan en ze hulp nodig hebben, is het voor hen min of meer vanzelfsprekend dat anderen hen ondersteunen om die hulp te krijgen.
  • De afwachtende ouderen (10%) hebben het gevoel niet zelf te kunnen bepalen hoe hun leven eruit ziet; het leven overkomt hen. De afwachtende ouderen hebben vaak een slechte kwaliteit van leven en psychische gezondheid en een laag opleidingsniveau. Deze groep heeft minder financiële middelen en een beperkter sociaal netwerk dan de eerste twee groepen. De afwachtende oudere hecht weinig belang aan zelfstandigheid, stelt zich afhankelijk op en accepteert gemakkelijk hulp.
  • De machteloze ouderen (16%) hebben ook het idee dat het leven hen overkomt. Zelf beslissingen nemen over de invulling van hun eigen leven lukt vaak niet. Zij wonen vaak alleen, hebben weinig geld, zijn laag opgeleid en hebben een lage kwaliteit van leven. Ze wonen vooral in stadswijken met een lage sociale status. Deze ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven, maar zij kunnen dat niet zonder professionele ondersteuning.

De toekomstige ouderen verschillen dus niet alleen in hoe zij in het leven staan maar ook in de mogelijkheden die zij hebben om zelf hun zorg te regelen. Ongeveer een kwart van de ouderen (de ‘afwachtende’ en ‘machteloze’ groepen) heeft weinig regie over hun leven en zal het niet lukken om op eigen kracht zo lang mogelijk zelfredzaam te blijven.

Vitaphone Nederland zorgt voor eenvoudige oplossingen bij zowel mensen thuis als in zorginstellingen om de zelfredzaamheid te verhogen en de zelfstandigheid te bevorderen. Dit doen wij enerzijds door het ondersteunen van de zorgverleners en anderzijds door het ondersteunen van de zorg behoevende. Wij zijn er van overtuigd dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen door het slim inzetten van de juiste technologie.

Auteur

Indy Kavelaars @ Vitaphone Netherlands

Bronnen

Overzichtstudie Ouderen van de Toekomst door Nivel

Skipr, Kwart van de ouderen ervaart weinig eigen regie

Advertisements
Tagged , , ,
Advertisements
%d bloggers like this: