Tag Archives: medicatie adherence

Ontwikkelingen farmaceutische zorg

De farmacie industrie is druk in beweging. Apothekers begrijpen dat alleen medicijnen leveren niet meer voldoende is. Door middel van de Kwaliteitsagenda voor de farmaceutische zorg die minister Edith Schippers (VWS) heeft opgesteld, wil zij deze zorg naar een hoger niveau tillen. De agenda is samen met de koepelorganisaties van patiënten, apothekers, ketenzorgorganisaties, farmaceutische groothandel, zorgverzekeraars en farmaceutische bedrijven opgesteld. In de kwaliteitsagenda staat onder andere dat er een standaard medicatiebeoordeling moet komen.

Het Bestuurlijk Overleg Farmacie is er van overtuigd dat een periodieke medicatiebeoordeling, de medicatieveiligheid, therapietrouw en daarmee de gezondheid en kwaliteit van leven van een patiënt verbetert en mogelijk uiteindelijk zorgkosten bespaart. Samenwerking tussen huisarts en apotheker en met de patiënt is essentieel voor een succesvolle medicatiebeoordeling. Vooral dit laatste ziet Vitaphone nog weinig gebeuren. Bij de MASS (medication adherence support system) is het van groot belang dat de apotheek, de huisarts en de patiënt de medicatiemomenten in onderling overleg vaststellen.

Één van de punten in de agenda is therapietrouw;

Op het gebied van therapietrouw (het volgens voorschrift, veilig, verantwoord en juist innemen van een voorgeschreven geneesmiddel) is nog veel te verbeteren. Dit onderstreepten Rinnooy Kan en Reibestein in hun verkenning van de extramurale farmaceutische zorg. Therapie ontrouw kan grote klinische gevolgen hebben. Doordat patiënten hun geneesmiddelen niet volgens voorschrift innemen, nemen morbiditeit en mortaliteit toe, terwijl de kwaliteit van leven juist afneemt. Ook kost therapie ontrouw veel geld. Ontwikkelingen in e-health maken het mogelijk therapietrouw te ondersteunen. Samenwerking met andere organisaties is belangrijk voor de verbetering van therapietrouw. [1]

Door een MASS als e-health instrument toe te passen, wordt een medicatie gebruiker ondersteund. Hiernaast ontstaat er een eenvoudige en precieze manier van registratie van medicijn-slikmomenten.

Naast de kwaliteitsagenda heeft er ook een “Lagerhuis debat” plaats gevonden. Hieronder een aantal interessante uitspraken:

Agnes Kant, directeur van bijwerkingencentrum Lareb: “Zonder kennis en communicatie over bijwerkingen is therapietrouw onmogelijk”.[2] De apotheek blijft een spil in het verzorgen van de kennis overdracht; “Wat doet welke medicatie met je (werkingen en bijwerkingen)?”

Jan Benedictus van de NPCF gaf duidelijk aan dat sprake moet zijn van maatwerk. “One size fits none”, was de toevoeging aan zijn stelling dat het nooit wat wordt met de therapietrouw als zorgverleners zich niet richten op de situatie, de motivatie en gezondheidsvaardigheden van patiënten.[2] Dit is uiterst belangrijk. Een MASS als de PICO werkt niet voor iedereen. De gebruiker moet bijvoorbeeld wel de intentie hebben om de medicatie in te nemen. En de gebruiker moet een handeling kunnen uitvoeren.

Nefarma-directeur Michel Dutrée vroeg specifiek aandacht voor de nieuwe geneesmiddelen die er aan komen. “In de toekomst zullen vaker medicijnen voorwaardelijk worden toegelaten tot het basispakket. Die middelen vergen extra monitoring, juist op het vlak van werking in de praktijk. Het bijhouden van therapietrouw is dan extra belangrijk”.[2] Wij nodigen Michel Dutrée graag uit om in gesprek te komen hoe deze monitoring op een eenvoudige manier kan gebeuren.

Apothekers-voorman Rik van der Meer concludeerde dat er veel meer samenwerking moet komen tussen zorgaanbieders onderling. Van de (ziekenhuis)apotheker tot de specialist en huisarts. “We moeten ook vooral niet vergeten om de patiënt er zelf bij te betrekken. Grotere therapietrouw bereik je alleen met het hele zorgteam samen”.[2] Helemaal mee eens!

Auteur:
Indy Kavelaars @ Vitaphone Netherlands

Bronnen: 

[1] Kwaliteitsimpuls voor de Nederlandse farmacie, http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/04/09/kwaliteitsimpuls-voor-de-nederlandse-farmacie.html , 9 april 2014

[2] Therapietrouw bereik je alleen als zorgteam samen, http://www.medicijngebruik.nl/nieuws/detail/20187, 9 april 2014

 

Advertisements
Tagged , , , , , , ,

Another reason to use a medication adherence support system

Nederlandse versie >

“Data from the National Health and Nutritional Examination Survey (NHANES) from 2007 till 2010 shows that 77.9 million adults in the United States (33.0%) have hypertension.”[1]

This shows hypertension is a big problem and has a great impact on the healthcare community. 81.5% of the subjects were aware of their high blood pressure and 74.9% was treated for this condition. In 52.5% of the subjects who got medication the blood pressure was under control, but with 47.5% it wasn’t.

“An effective reduction of blood pressure is associated with a reduction of cardiovascular (CV) risk and with less cerebrovascular events and related morbidity and mortality. Most patients with hypertension (~75%) need a combination therapy and some (~25%) need three anti-hypertensive medications to lower their blood pressure enough.”[1]

In the past decade the hypertension guidelines evolved towards combination therapies. Combination therapies do enhance the potential to control the blood pressure in an earlier stage, without increasing the incidence of complications. Patients need to commit to the more complex medication schedule. These complex medication schedules create a bigger chance on medication errors. Pharmacists, healthcare organizations, home care, parents and relatives need and must support medication users! With PICO, Vitaphone supports both patients and the environment in a simple and efficient way.

Auteur: Indy Kavelaars @ Vitaphone Netherlands

Source: [1] Pubmed, Review of blood pressure control rates and outcomes

Tagged , , , , ,

41.000 acute ziekenhuisopnamen zijn medicatie gerelateerd

English version >

“In Nederland is 5,6% van alle acute ziekenhuisopnamen medicatie gerelateerd. Hiervan is bijna de helft, dus 19.000 opnames, vermijdbaar.” Volgens het onderzoek ‘Vroegsignalering van medicatie-gerelateerde problemen bij ouderen’ van Carolien Sino, kunnen medicatieproblemen vroegtijdig worden gesignaleerd en voorkomen worden met een gestandaardiseerde observatielijst. Nog meer registratiewerk voor de zorgprofessional? Vitaphone denkt dat de registratie juist meer moet verschuiven naar de patiënt. Zorg dat de patiënt nu eens de tools krijgt om zijn eigen gezondheid op pijl te houden.

Waar we het wel helemaal mee eens zijn, is dat het proces van medicatievoorziening tot aan de voordeur van de patiënt goed geregeld is. Na deze voordeur is er helemaal niets meer voor de patiënt geregeld. Dan is de patiënt zelf (of de verpleging en verzorging) verantwoordelijk voor het juist gebruik van de medicatie. Wij vinden dat de patiënt hier meer ondersteuning bij moet kunnen krijgen. Als de patiënt de medicatie gewoon neemt, is er niets aan de hand. Maar als het niet lukt, moet er ondersteuning worden geboden. Wij doen dat met de PICO, een medicatietrouw ondersteuning systeem. De PICO ondersteunt als de medicatie niet wordt genomen. Zo kan de patiënt zelf zijn/haar medicatie regelen en kan de zorgverlener helpen wanneer dat nodig is!

Auteur: Indy Kavelaars @ Vitaphone Nederland

Bron: Zorgvoorbeter

Tagged , , , , ,

Fighting non-adherence

In a comprehensive publication in US Pharmacist, the Director of US Pharmacy’s Clinical Services, Mr. Meece, concludes that pharmacist-based assessment and monitoring can result in improved adherence to medication; in this case to insulin therapy. Mr. Meece found studies that report positive effect of pharmacist interventions on treatment outcomes and adherence. Medication therapy management (MTM) is a service designed to improve collaboration among pharmacists, physicians and other healthcare professionals and enhance communication between patients and their healthcare team. Another tool is motivational interviewing (MI): a method for interacting with patients.

Although the results are (very) positive related to adherence, quality of life and healthcare costs (less hospitalizations), the pharmacist’s efforts to get these results are not the average activities in a pharmacy. It’s up to regulators to find the right incentives for pharmacists to use techniques like MTM and MI.

Nevertheless, this article stimulates companies like us to keep on supporting pharmacists with tools so they can further improve patient’s medication adherence!

Author: Rene Stenvert @ Vitaphone Netherlands

Source: Individualizing therapy for the patient with type 2 diabetes, US Pharmacist, September 2013

Tagged , , , , ,

Medication adherence significantly higher with multidose drug dispensing

“Multidose drug dispensing(MDD), also known as automated drug dispensing, is a sophisticated dosing aid that provides patients with robot-dispensed unit doses. All drugs intended for one dosing moment are gathered in disposable bags and labelled with patient data, drug contents and the date and time for intake.”1 This looks something like this:

PICO medication roll

PICO medication roll

“The number of community-dwelling MDD users in The Netherlands increased strongly in recent years till 360.000 in 2011.”1 A clinical study in the Netherlands demonstrated that through multidose drug dispensing, patients older than 65 years of age have a better medication adherence than patients with normally dispensed medication!

“The percentage of patients being adherent to all drugs was higher for MDD users (n = 119, 81%) compared with non-MDD users (n = 96, 58%, P < 0.001)”1

So patients who get their medication on a roll adhere 23% better to their medication. And interesting part of this study is that they also measured the knowledge of patients of their medicines. The result was that; “the percentage of patients with adequate knowledge was lower for MDD users (40%) compared with non-MDD users (79%, P < 0.001).”1 Patients using the MMD system know less of the individual medicine in that system, but the adherence is much better. The conclusion is: “Knowledge is only one of the many factors that could influence adherence. Forgetfulness and practical difficulties with medication management (e.g. removing medication from its primary packaging) might be more important barriers to adequate adherence in this specific group of older patients.”1 Within the group of MDD users, the knowledge of MMD drugs was low: “35%”1 while the knowledge of non-MDD drugs was very high “92%”1.

It’s a very nice study that shows that you don’t have to know anything about your medication to be adherent!

[1] Medication adherence and knowledge of older patients with and without multidose drug dispensing, by Henk-Frans Kwint, Glenn Stolk, Adrianne Faber, Jacobijn Gussekloo, Marcel L. Bouvy, published on http://ageing.oxfordjournals.org/ by Oxford University Press on 5 July 2013 in Age and Ageing 2013; 42: pages 620–626

Tagged , , , , , , , ,

Poly pharmacy and medicines optimisation

In a recent publication of The King’s Fund the poly pharmacy and medicines optimisation has been addressed. The authors define poly pharmacy as situation where people are prescribed multiple medications where it can be either appropriate or problematic. Increasing levels of multi-morbidity causes clinicians to use multi medications, but there appears to be a lack of guidelines how and when to use them. The paper summarizes that medication regiments have to be managed well, or patients will not take their medication resulting in costly waste and failure of treatment.

We can only confirm the importance to empower patients so they understand the ‘why’ of their treatment. We also understand that the poly pharmacy patient needs a system to ease the minds and supports the regiment adherence. It’s good to know that this kind of support already exists!

Author: Rene Stenvert @ Vitaphone Netherlands

Source: The King’s Fund

Tagged , ,

Infographic: Population Health Management

Another hot topic, intensively discussed in the healthcare community: Population Health Management(PHM). This HIN Infographic shows the benchmarks of their study. It’s no surprise to read the conclusion that successful PHM starts with the data and the data analysis. That means you need structured data and a system that understands the info that is gathered. See it as telemonitoring with a mobile ECG device: first you need to get the info (ecg) in, than you need to understand the data (is it an arrhythmic heart). Next step is a well-defined workflow to respond to the information. Example: after a brief contact with the patient it’s clear that the medication wasn’t taken in the way it should. With the PHM approach, 61% of the healthcare respondents expect an improvement of the medication adherence.

Don’t search any further for an easy way to improve medication adherence and the PHM approach; the PICO medication adherence support system….

Infographic Health managementSource: HIN

Author: Indy Kavelaars @ Vitaphone Netherlands

Tagged , , ,

When is telehealth useful?

We are overwhelmed with mHealth apps that can measure, uh, EVERYTHING; from weight to temperature, from ECG to blood glucose level. At Vitaphone, we think these developments are great. But are they groundbreaking? We don’t think so! The follow-up of these readings is essential and that’s what’s missing in mHealth apps. It is not just the presentation of data; it’s about the translation of this data to relevant information for the user. We understand the need to combine the data results, but this requires research and improved statistics.

“Researchers from the Nuffield Trust found no change in contact frequency between patients being remotely monitored and those receiving standard care.” This finding, published in Biomedcentral Health Services Research, flies in the face of the opinion that widespread use of telehealth technologies will increase demands on primary care. But simultaneously, it fails to lend support to claims that telehealth cuts GP workload. The study suggests that it might have a more significant role to play in secondary rather than primary care. The authors did note that telehealth might have a different effect on workload if the system were designed differently.

The reaction of Graeme Duncan, the Group Director of PharmaTimes World News, is the same as ours. “It is not surprising that the technology alone makes no demonstrable difference in the service utilization. However the appropriate use of technology in a well understood and researched patient pathway can make a huge difference.”

When we look at our services, they are tools for care professionals and patients to get the best treatment right from their own home. The ECG service ensures that patients can report directly to their cardiologist if they feel an arrhythmia. Our other ECG services can even report automatically on pre-defined parameters. Our medication adherence support services ensure that patients and caregivers do not forget the medication. This service is also a powerful tool for care professionals to interfere if an error is made. The medical management gets insight of the medication adherence in their organization.

These examples show additional value to the biomedical info; and that’s what brings true value to healthcare.

Author: Indy Kavelaars @ Vitaphone Netherlands
Source: Pharmatimes

Tagged , , , , , , ,

US Hospitals will be required to verify medication through bar codes

Patient safety experts press US government to increase bar code threshold for hospital medications.

In 2014 the US hospitals must verify 10% of their medication orders. We believe this percentage is far too low. For patient security, why not barcode all medication? The last barcode check can be done just before the medication will be taken. Some people think it should look like this:

medication-barcode-image

medication-barcode-image

But what if the patient has more than one type of medicine? Scanning all medication is very inefficient! This is why Vitaphone supports prepackaged medication on the PICO medication roll. Every intake moment is now barcoded and it looks like this:

Cartridge medication roll

Cartridge medication roll

The medication roll is situated on a cartridge so it can be easily installed in the PICO. The PICO reads the barcodes when the medication is taken from the roll and checks if this is the right medication at the right time for the right person. If this is not the case it will alert the user and the healthcare professional.

vitaphone_PICO_medication

Vitaphone PICO medication adherence support system

Go to www.picocare.com for more information or contact Vitaphone!

The instruction presentation is available at www.picocare.com/en/how-to-use-the-pico

Author: Indy Kavelaars @ Vitaphone Netherlands

Source: HealthbizDecoded & CDWcommunit

Tagged , ,

Reumapatiënt vindt apotheker dozenschuiver

Uit een onderzoek van het Reumafonds onder 900 leden blijkt dat apothekers nog veel moeten doen om uit te groeien tot een hulpverlener in plaats van een dozenschuiver.

Conclusies uit dit onderzoek zijn;

  • Nog geen kwart van de reumapatiënten (22 procent) is van mening dat de apotheker invloed heeft op de therapietrouw. Hier valt voor apothekers dus nog veel te halen. Apotheken hebben onder andere de taak om te ondersteunen bij het correct medicatie gebruik.
  • Het veranderen van merk en verpakkingen is een doorn in het oog van patiënten, vooral omdat zij zich afvragen of dit eventuele gevolgen kan hebben. Apothekers kunnen deze irritatie eenvoudig wegnemen door patiënten te informeren.
  • De wachttijden in de apotheek is de grootste ergernis, maar toch geeft het merendeel (51%) aan liever de medicijnen op te halen dan thuis geleverd te krijgen. Alleen als de reistijd te lang begint te worden, mogen de medicijnen thuisgestuurd worden.
  • Vooral in de openbare apotheek vinden patiënten dat zij een goede uitleg over de medicatie krijgen.
  • Patiënten stellen het op prijs als de apotheker een herinnering stuurt bij het (bijna) opraken van de medicijnen. Hoezo alleen bij het bijna opraken, vraag ik me dan af? Het is ook handig om elke keer herinnert te worden aan je medicijnen als je deze bent vergeten in te nemen! Ook vinden wij het belangrijk dat de juiste medicatie bij de juiste patiënt aankomt.

Graag willen wij de apothekers en de patiënten helpen door het medicijn gebruik te ondersteunen. Dit kan door middel van de PICO. Bekijk onze website en contacteer ons!

Auteur: Indy Kavelaars @ Vitaphone Netherlands

Bron: Skipr

Tagged , , , , ,
Advertisements
%d bloggers like this: