Tag Archives: nictiz

Is de zorg klaar voor zelfmetingen?

English version >

Uit de Nictiz publicatie ‘zelfmetingen en de Nederlandse gezondheidszorg’ wordt duidelijk dat zelfmetingen nog niet of nauwelijks op de juiste manier in het reguliere zorgproces worden geïmplementeerd. Zelfmetingen starten op initiatief van de patiënt en behandelaar. Om zelfmetingen op een goede manier te kunnen regelen, worden er door Nictiz een aantal aanbevelingen gedaan.

  • De invoering van zelfmetingen in het reguliere zorgproces is nuttig en biedt veel kansen voor efficiëntere zorg; Vitaphone sluit zich hier helemaal bij aan. Wij zorgen voor de tools en services zodat personen op een eenvoudige en precieze wijze zelfmetingen kunnen doen en kunnen communiceren naar de arts.
  • Er is zeker behoefte aan standaarden zodat uitwisseling van gegevens mogelijk wordt. Daarbij moeten internationale standaarden voor interoperabiliteit en connectiviteit, zoals HL7, IHE en Continua Health Alliance, als uitgangspunt dienen.
  • Specifieke certificering van zelfmeetapparaten is nodig; hiermee wordt er vooral gedoeld op de verschillende apparaten (sensoren, mobiele apparaten en apps) die gegevens vastleggen, zodat de betrouwbaarheid van gegevens beter gegarandeerd is.
  • Naast de industrie en de consumenten zijn ook de zorgprofessionals aan zet; er is vaak weinig kennis over zelfmeetapparaten. Zorgprofessionals moeten zorgen voor kennis vergaring en overdracht.

De gezondheidszorg en -industrie is deels klaar voor verdere invoering van zelfmetingen, maar er moeten duidelijk nog verbeteringen doorgevoerd worden.

Auteur: Indy Kavelaars @ Vitaphone Netherlands

Bronnen: Whitepaper ‘Zelfmetingen en de Nederlandse gezondheidszorg’ door Nictiz

Advertisements
Tagged , , , ,
Advertisements
%d bloggers like this: