Tag Archives: therapietrouw

Ontwikkelingen farmaceutische zorg

De farmacie industrie is druk in beweging. Apothekers begrijpen dat alleen medicijnen leveren niet meer voldoende is. Door middel van de Kwaliteitsagenda voor de farmaceutische zorg die minister Edith Schippers (VWS) heeft opgesteld, wil zij deze zorg naar een hoger niveau tillen. De agenda is samen met de koepelorganisaties van patiënten, apothekers, ketenzorgorganisaties, farmaceutische groothandel, zorgverzekeraars en farmaceutische bedrijven opgesteld. In de kwaliteitsagenda staat onder andere dat er een standaard medicatiebeoordeling moet komen.

Het Bestuurlijk Overleg Farmacie is er van overtuigd dat een periodieke medicatiebeoordeling, de medicatieveiligheid, therapietrouw en daarmee de gezondheid en kwaliteit van leven van een patiënt verbetert en mogelijk uiteindelijk zorgkosten bespaart. Samenwerking tussen huisarts en apotheker en met de patiënt is essentieel voor een succesvolle medicatiebeoordeling. Vooral dit laatste ziet Vitaphone nog weinig gebeuren. Bij de MASS (medication adherence support system) is het van groot belang dat de apotheek, de huisarts en de patiënt de medicatiemomenten in onderling overleg vaststellen.

Één van de punten in de agenda is therapietrouw;

Op het gebied van therapietrouw (het volgens voorschrift, veilig, verantwoord en juist innemen van een voorgeschreven geneesmiddel) is nog veel te verbeteren. Dit onderstreepten Rinnooy Kan en Reibestein in hun verkenning van de extramurale farmaceutische zorg. Therapie ontrouw kan grote klinische gevolgen hebben. Doordat patiënten hun geneesmiddelen niet volgens voorschrift innemen, nemen morbiditeit en mortaliteit toe, terwijl de kwaliteit van leven juist afneemt. Ook kost therapie ontrouw veel geld. Ontwikkelingen in e-health maken het mogelijk therapietrouw te ondersteunen. Samenwerking met andere organisaties is belangrijk voor de verbetering van therapietrouw. [1]

Door een MASS als e-health instrument toe te passen, wordt een medicatie gebruiker ondersteund. Hiernaast ontstaat er een eenvoudige en precieze manier van registratie van medicijn-slikmomenten.

Naast de kwaliteitsagenda heeft er ook een “Lagerhuis debat” plaats gevonden. Hieronder een aantal interessante uitspraken:

Agnes Kant, directeur van bijwerkingencentrum Lareb: “Zonder kennis en communicatie over bijwerkingen is therapietrouw onmogelijk”.[2] De apotheek blijft een spil in het verzorgen van de kennis overdracht; “Wat doet welke medicatie met je (werkingen en bijwerkingen)?”

Jan Benedictus van de NPCF gaf duidelijk aan dat sprake moet zijn van maatwerk. “One size fits none”, was de toevoeging aan zijn stelling dat het nooit wat wordt met de therapietrouw als zorgverleners zich niet richten op de situatie, de motivatie en gezondheidsvaardigheden van patiënten.[2] Dit is uiterst belangrijk. Een MASS als de PICO werkt niet voor iedereen. De gebruiker moet bijvoorbeeld wel de intentie hebben om de medicatie in te nemen. En de gebruiker moet een handeling kunnen uitvoeren.

Nefarma-directeur Michel Dutrée vroeg specifiek aandacht voor de nieuwe geneesmiddelen die er aan komen. “In de toekomst zullen vaker medicijnen voorwaardelijk worden toegelaten tot het basispakket. Die middelen vergen extra monitoring, juist op het vlak van werking in de praktijk. Het bijhouden van therapietrouw is dan extra belangrijk”.[2] Wij nodigen Michel Dutrée graag uit om in gesprek te komen hoe deze monitoring op een eenvoudige manier kan gebeuren.

Apothekers-voorman Rik van der Meer concludeerde dat er veel meer samenwerking moet komen tussen zorgaanbieders onderling. Van de (ziekenhuis)apotheker tot de specialist en huisarts. “We moeten ook vooral niet vergeten om de patiënt er zelf bij te betrekken. Grotere therapietrouw bereik je alleen met het hele zorgteam samen”.[2] Helemaal mee eens!

Auteur:
Indy Kavelaars @ Vitaphone Netherlands

Bronnen: 

[1] Kwaliteitsimpuls voor de Nederlandse farmacie, http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/04/09/kwaliteitsimpuls-voor-de-nederlandse-farmacie.html , 9 april 2014

[2] Therapietrouw bereik je alleen als zorgteam samen, http://www.medicijngebruik.nl/nieuws/detail/20187, 9 april 2014

 

Advertisements
Tagged , , , , , , ,

Medicatierol verhoogt therapietrouw, maar verlaagt kennis over medicijnen

English version >

In Nederland worden steeds meer geneesmiddelen op rol verpakt door een geautomatiseerd distributie systeem (GDS). Apotheken bestellen deze rollen bij de ‘voorverpakkers’. In een onderzoek bij 8 Nederlandse apotheken zijn patiënten geselecteerd van 65 jaar of ouder die minimaal 5 orale geneesmiddelen gebruikten, die werden afgeleverd via een GDS. Verwacht werd dat de rol van thuiszorgmedewerkers bij de uitgifte van geneesmiddelen bij chronisch zieken zou verminderen.

Kwint e.a. vergeleken de therapietrouw en de kennis over geneesmiddelen bij patiënten die gebruikmaken van GDS-afleveringen en bij patiënten die hun geneesmiddelen op de klassieke manier afgeleverd kregen. De therapietrouw bleek significant hoger bij GDS-gebruikers – 81% tegen 58% – maar de kennis over de geneesmiddelen was lager 40% tegen 79%. De kennis over eventueel tijdelijk gebruikte geneesmiddelen die niet via GDS werden afgeleverd, was hoog. Dit betekent dat de gemeten hogere therapietrouw voornamelijk het gevolg is van medicatie verstrekking via GDS.

Vitaphone Nederland is van mening dat deze rollen vaker en vooral ook eerder moeten worden ingezet. Behalve een GDS systeem kan een ‘medication adherence support system’, oftewel MASS, zorgen voor een verdere verhoging van de medicijntrouw. Het verpakken van medicijnen in zakjes plus het ondersteunen van gebruikers en zorgverleners zal dan een echte verbetering van de gezondheidszorg opleveren. We kunnen er wat ons betreft meteen mee beginnen!

Auteur:

Indy Kavelaars @ Vitaphone Netherlands

Bronnen:

Kwint HF, Stolk G, Faber A, Gussekloo J, Bouvy ML. Medication adherence and knowledge of older patients with and without multidose drug dispensing, Age Ageing. 2013 Sep

van de Vaart F. Meer therapietrouw bij medicatierollen. PW Wetenschappelijk Platform. 2013;7:e1329.

Tagged , , , , , , ,

41.000 acute ziekenhuisopnamen zijn medicatie gerelateerd

English version >

“In Nederland is 5,6% van alle acute ziekenhuisopnamen medicatie gerelateerd. Hiervan is bijna de helft, dus 19.000 opnames, vermijdbaar.” Volgens het onderzoek ‘Vroegsignalering van medicatie-gerelateerde problemen bij ouderen’ van Carolien Sino, kunnen medicatieproblemen vroegtijdig worden gesignaleerd en voorkomen worden met een gestandaardiseerde observatielijst. Nog meer registratiewerk voor de zorgprofessional? Vitaphone denkt dat de registratie juist meer moet verschuiven naar de patiënt. Zorg dat de patiënt nu eens de tools krijgt om zijn eigen gezondheid op pijl te houden.

Waar we het wel helemaal mee eens zijn, is dat het proces van medicatievoorziening tot aan de voordeur van de patiënt goed geregeld is. Na deze voordeur is er helemaal niets meer voor de patiënt geregeld. Dan is de patiënt zelf (of de verpleging en verzorging) verantwoordelijk voor het juist gebruik van de medicatie. Wij vinden dat de patiënt hier meer ondersteuning bij moet kunnen krijgen. Als de patiënt de medicatie gewoon neemt, is er niets aan de hand. Maar als het niet lukt, moet er ondersteuning worden geboden. Wij doen dat met de PICO, een medicatietrouw ondersteuning systeem. De PICO ondersteunt als de medicatie niet wordt genomen. Zo kan de patiënt zelf zijn/haar medicatie regelen en kan de zorgverlener helpen wanneer dat nodig is!

Auteur: Indy Kavelaars @ Vitaphone Nederland

Bron: Zorgvoorbeter

Tagged , , , , ,

Teruggebrachte medicijnen? Hergebruiken!

De proef van het in 2011 verkozen beste ZorgIdee “het hergebruiken van teruggebrachte medicatie” in de Sint Maartenskliniek wordt verruimd met nog acht andere ziekenhuisapotheken. Wij vinden het een mooi initiatief om de verspilling in de zorg terug te dringen. Maar we zien ook samenwerkingsmogelijkheden! De PICO ondersteunt mensen bij het nemen van de medicatie, zodat deze niet terug gebracht hoeft te worden. Als dat toch nodig blijkt te zijn, dan is het prachtig als deze medicatie hergebruikt kan worden.

Daarom: voeg de chip ook toe aan PICO medicatie/Baxter rollen!

Auteur: Indy Kavelaars @ Vitaphone Netherlands

Bron: ONVZ

 

Tagged , , , , , , ,

Medicatie ondersteuning voor iedereen!

Een artikel in de laatste Zorgvisie/ICT suggereert dat medicatie ondersteuning een arbeidsbesparing oplevert van circa 10 minuten per cliënt per dag. Deze besparing komt naast de optimalisering van het therapie effect en het voorkomen van medicatiefouten.
De nadruk van onze uitvoering ligt op de zelfstandigheid van de gebruiker: deze kan zelf de medicatierollen installeren, zelf bepalen voor welke periode de medicatie wordt uitgenomen (en tóch nog een herinnering per sms ontvangen) en zelf bekijken hoe de therapietrouw zich ontwikkelt.

De PICO, want daar hebben we het over, valt onder de vergoeding Farmaceutische Telezorg. Deze vergoeding is mogelijk voor patiënten die binnen de extramurale AWBZ vallen. Ook Vitaphone merkt dat zorgorganisaties deze verbetering van de zorg maar moeizaam omarmen. Voor e-zorg innovaties geldt dat alle ketens in de zorg samenwerken. In deze samenwerking zou iedere speler een vergoeding moeten krijgen voor wat zij doen om het medicijngebruik veiliger te maken. En dat blijkt een typisch Nederlands probleem te zijn: we willen wel verbeteren, maar het mag niets kosten.

We hopen (en verwachten) een dramatische ommezwaai in dit beperkte denken!

Auteur: Indy Kavelaars @ Vitaphone Netherlands

Tagged , , , , ,

Reumapatiënt vindt apotheker dozenschuiver

Uit een onderzoek van het Reumafonds onder 900 leden blijkt dat apothekers nog veel moeten doen om uit te groeien tot een hulpverlener in plaats van een dozenschuiver.

Conclusies uit dit onderzoek zijn;

  • Nog geen kwart van de reumapatiënten (22 procent) is van mening dat de apotheker invloed heeft op de therapietrouw. Hier valt voor apothekers dus nog veel te halen. Apotheken hebben onder andere de taak om te ondersteunen bij het correct medicatie gebruik.
  • Het veranderen van merk en verpakkingen is een doorn in het oog van patiënten, vooral omdat zij zich afvragen of dit eventuele gevolgen kan hebben. Apothekers kunnen deze irritatie eenvoudig wegnemen door patiënten te informeren.
  • De wachttijden in de apotheek is de grootste ergernis, maar toch geeft het merendeel (51%) aan liever de medicijnen op te halen dan thuis geleverd te krijgen. Alleen als de reistijd te lang begint te worden, mogen de medicijnen thuisgestuurd worden.
  • Vooral in de openbare apotheek vinden patiënten dat zij een goede uitleg over de medicatie krijgen.
  • Patiënten stellen het op prijs als de apotheker een herinnering stuurt bij het (bijna) opraken van de medicijnen. Hoezo alleen bij het bijna opraken, vraag ik me dan af? Het is ook handig om elke keer herinnert te worden aan je medicijnen als je deze bent vergeten in te nemen! Ook vinden wij het belangrijk dat de juiste medicatie bij de juiste patiënt aankomt.

Graag willen wij de apothekers en de patiënten helpen door het medicijn gebruik te ondersteunen. Dit kan door middel van de PICO. Bekijk onze website en contacteer ons!

Auteur: Indy Kavelaars @ Vitaphone Netherlands

Bron: Skipr

Tagged , , , , ,

Minister Schippers vóór meer zorginnovatie

De minister vindt: “We moeten de kansen aangrijpen die de technologie biedt om de zorg te verbeteren.” Dat gaf mevr. Schippers aan bij de in ontvangst name van het boek Diagnose Zorginnovatie. In dit boek wordt beschreven hoe het delen van technologie kan leiden tot een versnelling van innovatieprocessen in de zorg. Ook wordt er een innovatieagenda besproken voor komende jaren. De belangrijkste doelstelling is dat patiënten die veel verschillende medicijnen gebruiken, dit altijd op een veilige manier moeten doen.

Nefarma vindt dit ook. Een van de belangrijkste speerpunten van Nefarma is het terug dringen van onnodige uitgaven. Ze geeft aan dat het bevorderen van de therapietrouw bovenaan staat. Dit zorgt ervoor dat de geneesmiddelen optimaal worden gebruikt en het voorkomt dat ze worden weggegooid. Hierbij is de medewerking van artsen en patiënten van cruciaal belang.

Vitaphone deelt deze mening al lange tijd. Ze heeft een oplossing die al in de praktijk gebruikt wordt: de PICO, het medicatie ondersteuningssysteem! PICO zorgt ervoor dat medicatie niet meer vergeten wordt en dat de gebruiker en de naasten en/of zorgprofessional worden ingelicht indien de medicatie niet op tijd uit de PICO wordt genomen. Het systeem zorgt zodoende voor een optimalisering van de therapietrouw.

Auteur: Indy Kavelaars
Bronnen: Zorgvisie & Nefarma

Tagged , , , ,

Interessant: de TherapietrouwMonitor!

De TherapietrouwMonitor verzameld cijfers over het gebruik van geneesmiddelen bij patiënten met een chronische aandoening. Per aandoening verschilt de mate van therapietrouw namelijk erg. Vervolgbegeleiding is erg belangrijk bij een chronische aandoening; de apotheek of zorgorganisatie hebben deze taak maar volbrengen het met wisselend enthousiasme.

Wat blijkt: “Apotheekmedewerkers vragen niet vaak aan patiënten met een chronische aandoening of het lukt om de geneesmiddelen volgens voorschrift in te nemen: acht op de tien patiënten krijgt deze vraag nooit voorgelegd. Hierbij moet opgemerkt worden dat deze vraag gesteld is aan alle mensen die herhaalmedicatie hebben opgehaald in de apotheek, ook aan mensen die de middelen al langer gebruiken en van wie de apotheker kan zien dat de herhaalmedicatie op tijd wordt opgehaald. Als patiënten aangeven dat ze moeite hebben met het op de juiste wijze innemen van hun geneesmiddel, denken apotheekmedewerkers bij tien procent van hen mee over een oplossing.” (TherapietrouwMonitor).

De PICO is de oplossing om patiënten te helpen bij het medicatie management. Nu hopen dat meer zorgwerkers deze oplossing voorstellen om te zorgen dat de uitgeschreven medicatie ook daadwerkelijk ingenomen wordt.

Bron:
TherapietrouwMonitor, http://www.therapietrouwmonitor.nl/cijfers/totale-groep-5

Auteur:
Indy Kavelaars

Tagged , , ,

Nieuwe doelgroep PICO!

Volgens Columbia University, (news release, Jan. 18, 2013) is de therapietrouw van de mensen die een beroerte hebben gehad 65 procent. Wanneer er na een beroerte sprake is van een Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) is bij deze groep de therapietrouw zelfs 32% minder dan bij mensen zonder PTSD. Volgens de American Stroke Association zijn er ongeveer 800.000 Amerikanen per jaar die een beroerte krijgen.

Een grote groep die ondersteuning nodig heeft bij hun medicatie adherence; de PICO doet dit!

Door: Vitaphone Netherlands

Bron: MedlinePlus

Tagged , ,
Advertisements
%d bloggers like this: