Tag Archives: PICO

Ontwikkelingen farmaceutische zorg

De farmacie industrie is druk in beweging. Apothekers begrijpen dat alleen medicijnen leveren niet meer voldoende is. Door middel van de Kwaliteitsagenda voor de farmaceutische zorg die minister Edith Schippers (VWS) heeft opgesteld, wil zij deze zorg naar een hoger niveau tillen. De agenda is samen met de koepelorganisaties van patiënten, apothekers, ketenzorgorganisaties, farmaceutische groothandel, zorgverzekeraars en farmaceutische bedrijven opgesteld. In de kwaliteitsagenda staat onder andere dat er een standaard medicatiebeoordeling moet komen.

Het Bestuurlijk Overleg Farmacie is er van overtuigd dat een periodieke medicatiebeoordeling, de medicatieveiligheid, therapietrouw en daarmee de gezondheid en kwaliteit van leven van een patiënt verbetert en mogelijk uiteindelijk zorgkosten bespaart. Samenwerking tussen huisarts en apotheker en met de patiënt is essentieel voor een succesvolle medicatiebeoordeling. Vooral dit laatste ziet Vitaphone nog weinig gebeuren. Bij de MASS (medication adherence support system) is het van groot belang dat de apotheek, de huisarts en de patiënt de medicatiemomenten in onderling overleg vaststellen.

Één van de punten in de agenda is therapietrouw;

Op het gebied van therapietrouw (het volgens voorschrift, veilig, verantwoord en juist innemen van een voorgeschreven geneesmiddel) is nog veel te verbeteren. Dit onderstreepten Rinnooy Kan en Reibestein in hun verkenning van de extramurale farmaceutische zorg. Therapie ontrouw kan grote klinische gevolgen hebben. Doordat patiënten hun geneesmiddelen niet volgens voorschrift innemen, nemen morbiditeit en mortaliteit toe, terwijl de kwaliteit van leven juist afneemt. Ook kost therapie ontrouw veel geld. Ontwikkelingen in e-health maken het mogelijk therapietrouw te ondersteunen. Samenwerking met andere organisaties is belangrijk voor de verbetering van therapietrouw. [1]

Door een MASS als e-health instrument toe te passen, wordt een medicatie gebruiker ondersteund. Hiernaast ontstaat er een eenvoudige en precieze manier van registratie van medicijn-slikmomenten.

Naast de kwaliteitsagenda heeft er ook een “Lagerhuis debat” plaats gevonden. Hieronder een aantal interessante uitspraken:

Agnes Kant, directeur van bijwerkingencentrum Lareb: “Zonder kennis en communicatie over bijwerkingen is therapietrouw onmogelijk”.[2] De apotheek blijft een spil in het verzorgen van de kennis overdracht; “Wat doet welke medicatie met je (werkingen en bijwerkingen)?”

Jan Benedictus van de NPCF gaf duidelijk aan dat sprake moet zijn van maatwerk. “One size fits none”, was de toevoeging aan zijn stelling dat het nooit wat wordt met de therapietrouw als zorgverleners zich niet richten op de situatie, de motivatie en gezondheidsvaardigheden van patiënten.[2] Dit is uiterst belangrijk. Een MASS als de PICO werkt niet voor iedereen. De gebruiker moet bijvoorbeeld wel de intentie hebben om de medicatie in te nemen. En de gebruiker moet een handeling kunnen uitvoeren.

Nefarma-directeur Michel Dutrée vroeg specifiek aandacht voor de nieuwe geneesmiddelen die er aan komen. “In de toekomst zullen vaker medicijnen voorwaardelijk worden toegelaten tot het basispakket. Die middelen vergen extra monitoring, juist op het vlak van werking in de praktijk. Het bijhouden van therapietrouw is dan extra belangrijk”.[2] Wij nodigen Michel Dutrée graag uit om in gesprek te komen hoe deze monitoring op een eenvoudige manier kan gebeuren.

Apothekers-voorman Rik van der Meer concludeerde dat er veel meer samenwerking moet komen tussen zorgaanbieders onderling. Van de (ziekenhuis)apotheker tot de specialist en huisarts. “We moeten ook vooral niet vergeten om de patiënt er zelf bij te betrekken. Grotere therapietrouw bereik je alleen met het hele zorgteam samen”.[2] Helemaal mee eens!

Auteur:
Indy Kavelaars @ Vitaphone Netherlands

Bronnen: 

[1] Kwaliteitsimpuls voor de Nederlandse farmacie, http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/04/09/kwaliteitsimpuls-voor-de-nederlandse-farmacie.html , 9 april 2014

[2] Therapietrouw bereik je alleen als zorgteam samen, http://www.medicijngebruik.nl/nieuws/detail/20187, 9 april 2014

 

Advertisements
Tagged , , , , , , ,

Multidose drug dispensing (MDD) increases adherence, but decreases the medication knowledge

Nederlandse versie >

Multidose drug dispensing (MDD), medication which is packaged for each intake moment, is more and more used in the Netherlands. Pharmacies order these medication rolls at the “MDD companies”. In a study, MDD users (≥ 65 years, ≥ 5 oral chronic drugs) were randomly selected from eight Dutch community pharmacies. Non-MDD users (≥ 5 oral chronic drugs) were matched on age and gender. It is expected that the role of the professional caregivers will decrease when using MMD with patients.

Kwint e.a. compared the medication adherence and the knowledge of those medications on MDD and non-MDD patients. The percentage of patients being adherent to all drugs was higher for MDD users (81%) compared with non-MDD users (58%).The percentage of patients with adequate knowledge was lower for MDD users (40%) compared with non-MDD users (79%). The differences in adherence were independent of knowledge. This means that the measured adherence is related to the automated multidose drug dispensing system.

Vitaphone Netherlands likes to state that these rolls should be supplied much more and much earlier in the process. Not only a MDD system increases the adherence, but a medication adherence support system (MASS) ensures a further increased level of adherence. The packaging of multidose medication in pouches and support to the users and caregivers will accomplish an improvement for the healthcare industry. We can start right away!

Author:
Indy Kavelaars @ Vitaphone Netherlands

Sources:
Kwint HF, Stolk G, Faber A, Gussekloo J, Bouvy ML. Medication adherence and knowledge of older patients with and without multidose drug dispensing, Age Ageing. 2013 Sep
van de Vaart F. Meer therapietrouw bij medicatierollen. PW Wetenschappelijk Platform. 2013;7:e1329.

Tagged , , , , , ,

Medicatierol verhoogt therapietrouw, maar verlaagt kennis over medicijnen

English version >

In Nederland worden steeds meer geneesmiddelen op rol verpakt door een geautomatiseerd distributie systeem (GDS). Apotheken bestellen deze rollen bij de ‘voorverpakkers’. In een onderzoek bij 8 Nederlandse apotheken zijn patiënten geselecteerd van 65 jaar of ouder die minimaal 5 orale geneesmiddelen gebruikten, die werden afgeleverd via een GDS. Verwacht werd dat de rol van thuiszorgmedewerkers bij de uitgifte van geneesmiddelen bij chronisch zieken zou verminderen.

Kwint e.a. vergeleken de therapietrouw en de kennis over geneesmiddelen bij patiënten die gebruikmaken van GDS-afleveringen en bij patiënten die hun geneesmiddelen op de klassieke manier afgeleverd kregen. De therapietrouw bleek significant hoger bij GDS-gebruikers – 81% tegen 58% – maar de kennis over de geneesmiddelen was lager 40% tegen 79%. De kennis over eventueel tijdelijk gebruikte geneesmiddelen die niet via GDS werden afgeleverd, was hoog. Dit betekent dat de gemeten hogere therapietrouw voornamelijk het gevolg is van medicatie verstrekking via GDS.

Vitaphone Nederland is van mening dat deze rollen vaker en vooral ook eerder moeten worden ingezet. Behalve een GDS systeem kan een ‘medication adherence support system’, oftewel MASS, zorgen voor een verdere verhoging van de medicijntrouw. Het verpakken van medicijnen in zakjes plus het ondersteunen van gebruikers en zorgverleners zal dan een echte verbetering van de gezondheidszorg opleveren. We kunnen er wat ons betreft meteen mee beginnen!

Auteur:

Indy Kavelaars @ Vitaphone Netherlands

Bronnen:

Kwint HF, Stolk G, Faber A, Gussekloo J, Bouvy ML. Medication adherence and knowledge of older patients with and without multidose drug dispensing, Age Ageing. 2013 Sep

van de Vaart F. Meer therapietrouw bij medicatierollen. PW Wetenschappelijk Platform. 2013;7:e1329.

Tagged , , , , , , ,

41,000 emergency hospitalizations are medication related

Nederlandse versie >

“In the Netherlands 5.6% of all emergency hospitalizations are medication related. More than half of these admissions (19,000) are preventable.” According to the study “Early recognition of medication related problems in the elderly” by Carolien Sino, medication problems can be detected in an early stage and even be prevented with a standard observation checklist. Even more registration work for the care professional? Vitaphone believes that this registration should be less for the professional and can become more for the patient. Provide the patient with the correct tools so he or she can stay healthy.

We agree that the process in getting your medication in the Netherlands is very good, until it reaches the patient. After the medication reached the patients front door there is no support anymore. When the medication reached the patient he or she (or the care professional) is responsible for the medication intake. We are convinced that the patient needs more support at home. If the patient just takes the medication: no worries. But if this is not the case, the patient needs to get support. We trust the PICO in this; our medication adherence support system. The PICO supports the patient when the medication is not taken. In this way the patient can self regulate their medication and get the support from the care professional if needed.

Author: Indy Kavelaars @ Vitaphone Netherlands

Source: Zorgvoorbeter

Tagged , , ,

41.000 acute ziekenhuisopnamen zijn medicatie gerelateerd

English version >

“In Nederland is 5,6% van alle acute ziekenhuisopnamen medicatie gerelateerd. Hiervan is bijna de helft, dus 19.000 opnames, vermijdbaar.” Volgens het onderzoek ‘Vroegsignalering van medicatie-gerelateerde problemen bij ouderen’ van Carolien Sino, kunnen medicatieproblemen vroegtijdig worden gesignaleerd en voorkomen worden met een gestandaardiseerde observatielijst. Nog meer registratiewerk voor de zorgprofessional? Vitaphone denkt dat de registratie juist meer moet verschuiven naar de patiënt. Zorg dat de patiënt nu eens de tools krijgt om zijn eigen gezondheid op pijl te houden.

Waar we het wel helemaal mee eens zijn, is dat het proces van medicatievoorziening tot aan de voordeur van de patiënt goed geregeld is. Na deze voordeur is er helemaal niets meer voor de patiënt geregeld. Dan is de patiënt zelf (of de verpleging en verzorging) verantwoordelijk voor het juist gebruik van de medicatie. Wij vinden dat de patiënt hier meer ondersteuning bij moet kunnen krijgen. Als de patiënt de medicatie gewoon neemt, is er niets aan de hand. Maar als het niet lukt, moet er ondersteuning worden geboden. Wij doen dat met de PICO, een medicatietrouw ondersteuning systeem. De PICO ondersteunt als de medicatie niet wordt genomen. Zo kan de patiënt zelf zijn/haar medicatie regelen en kan de zorgverlener helpen wanneer dat nodig is!

Auteur: Indy Kavelaars @ Vitaphone Nederland

Bron: Zorgvoorbeter

Tagged , , , , ,

Eindelijk; het digitaal voorschrijven van medicatie is een feit!

Het handgeschreven doktersrecept gaat verdwijnen! Artsen mogen binnenkort alleen nog maar elektronisch voorschrijven. Door de artsenfederatie KNMG is breed draagvlak gevonden voor de nieuwe richtlijn ‘Elektronische Voorschrijven’. De voordelen van het digitaal voorschrijven zijn al langer duidelijk:

  • Medicatiegegevens zijn altijd up-to-date
  • De gegevens van medicijnen van een bepaalde persoon kunnen altijd worden benaderd, bijvoorbeeld ook door de huisartsenpost in het weekend
  • Vanuit het systeem van de apotheek kan nu eenvoudig gedetecteerd worden of er problemen ontstaan bij het combineren van verschillende soorten medicatie

Wel zijn er een aantal begrijpelijke uitzonderingen toegevoegd in deze richtlijn. Voor bedrijfsartsen, die zelden geneesmiddelen voorschrijven, is het elektronische voorschrijven niet verplicht. Hetzelfde geldt voor het voorschrijven van reizigersmedicatie. Een volgende uitzondering is als er geen systeem aanwezig is op de bepaalde plaats waar medicatie wordt voorgeschreven, zoals in de operatiekamer. Voor alle situaties geldt wel dat de registratie achteraf alsnog digitaal moet gebeuren.

De richtlijn zal vanaf 1 januari 2014 ingevoerd worden. Voorschrijvers die dit, vanaf 2014, nog niet elektronisch doen, zullen een realistisch plan moeten maken want elektronisch voorschrijven moet in 2015 overal beschikbaar zijn. Ook zal de Inspectie het digitaal voorschrijven opnemen in haar toezicht.

Vitaphone heeft de PICO ontwikkeld omdat medicatie veiligheid voorop staat. Het PICO systeem zorgt er voor dat de juiste voorgeschreven medicatie door de juiste persoon op het juiste moment ingenomen kan worden. Met het implementeren van het digitaal voorschrijven wordt een extra beveiliging gerealiseerd!

Auteur: Indy Kavelaars @ Vitaphone Netherlands

Bron: NEN

Tagged , , , ,

US Hospitals will be required to verify medication through bar codes

Patient safety experts press US government to increase bar code threshold for hospital medications.

In 2014 the US hospitals must verify 10% of their medication orders. We believe this percentage is far too low. For patient security, why not barcode all medication? The last barcode check can be done just before the medication will be taken. Some people think it should look like this:

medication-barcode-image

medication-barcode-image

But what if the patient has more than one type of medicine? Scanning all medication is very inefficient! This is why Vitaphone supports prepackaged medication on the PICO medication roll. Every intake moment is now barcoded and it looks like this:

Cartridge medication roll

Cartridge medication roll

The medication roll is situated on a cartridge so it can be easily installed in the PICO. The PICO reads the barcodes when the medication is taken from the roll and checks if this is the right medication at the right time for the right person. If this is not the case it will alert the user and the healthcare professional.

vitaphone_PICO_medication

Vitaphone PICO medication adherence support system

Go to www.picocare.com for more information or contact Vitaphone!

The instruction presentation is available at www.picocare.com/en/how-to-use-the-pico

Author: Indy Kavelaars @ Vitaphone Netherlands

Source: HealthbizDecoded & CDWcommunit

Tagged , ,

Medicatie ondersteuning voor iedereen!

Een artikel in de laatste Zorgvisie/ICT suggereert dat medicatie ondersteuning een arbeidsbesparing oplevert van circa 10 minuten per cliënt per dag. Deze besparing komt naast de optimalisering van het therapie effect en het voorkomen van medicatiefouten.
De nadruk van onze uitvoering ligt op de zelfstandigheid van de gebruiker: deze kan zelf de medicatierollen installeren, zelf bepalen voor welke periode de medicatie wordt uitgenomen (en tóch nog een herinnering per sms ontvangen) en zelf bekijken hoe de therapietrouw zich ontwikkelt.

De PICO, want daar hebben we het over, valt onder de vergoeding Farmaceutische Telezorg. Deze vergoeding is mogelijk voor patiënten die binnen de extramurale AWBZ vallen. Ook Vitaphone merkt dat zorgorganisaties deze verbetering van de zorg maar moeizaam omarmen. Voor e-zorg innovaties geldt dat alle ketens in de zorg samenwerken. In deze samenwerking zou iedere speler een vergoeding moeten krijgen voor wat zij doen om het medicijngebruik veiliger te maken. En dat blijkt een typisch Nederlands probleem te zijn: we willen wel verbeteren, maar het mag niets kosten.

We hopen (en verwachten) een dramatische ommezwaai in dit beperkte denken!

Auteur: Indy Kavelaars @ Vitaphone Netherlands

Tagged , , , , ,

Reumapatiënt vindt apotheker dozenschuiver

Uit een onderzoek van het Reumafonds onder 900 leden blijkt dat apothekers nog veel moeten doen om uit te groeien tot een hulpverlener in plaats van een dozenschuiver.

Conclusies uit dit onderzoek zijn;

  • Nog geen kwart van de reumapatiënten (22 procent) is van mening dat de apotheker invloed heeft op de therapietrouw. Hier valt voor apothekers dus nog veel te halen. Apotheken hebben onder andere de taak om te ondersteunen bij het correct medicatie gebruik.
  • Het veranderen van merk en verpakkingen is een doorn in het oog van patiënten, vooral omdat zij zich afvragen of dit eventuele gevolgen kan hebben. Apothekers kunnen deze irritatie eenvoudig wegnemen door patiënten te informeren.
  • De wachttijden in de apotheek is de grootste ergernis, maar toch geeft het merendeel (51%) aan liever de medicijnen op te halen dan thuis geleverd te krijgen. Alleen als de reistijd te lang begint te worden, mogen de medicijnen thuisgestuurd worden.
  • Vooral in de openbare apotheek vinden patiënten dat zij een goede uitleg over de medicatie krijgen.
  • Patiënten stellen het op prijs als de apotheker een herinnering stuurt bij het (bijna) opraken van de medicijnen. Hoezo alleen bij het bijna opraken, vraag ik me dan af? Het is ook handig om elke keer herinnert te worden aan je medicijnen als je deze bent vergeten in te nemen! Ook vinden wij het belangrijk dat de juiste medicatie bij de juiste patiënt aankomt.

Graag willen wij de apothekers en de patiënten helpen door het medicijn gebruik te ondersteunen. Dit kan door middel van de PICO. Bekijk onze website en contacteer ons!

Auteur: Indy Kavelaars @ Vitaphone Netherlands

Bron: Skipr

Tagged , , , , ,

Let’s implement healthy habits!

It is interesting to see how we repetitively check our phones. If we just could use this behaviour to get some health benefits. I found an article that describes how we can develop healthy habits. Let’s look over these strategies and tactics:

Strategy #1: Make it about life. Threaten in compliant people with worsening chronic illness if is really old school and highly ineffective. If we understand what the patient’s aspirations are (find a mate, look 10 years younger, get into a swimsuit, etc.) and tie our health-related messaging to those aspirations, we’ll have a better chance of long-term health improvement. So let the patient set the objectives and adapt to these!

Strategy #2: Make it personal. The more we know about the patient, the more we can send relevant messages. Google does this already on a large scale in personalized ads. Now let’s look at the Vitaphone services in all notification and reminding messages to patients, care givers, pharmacists ect. are personalized!

Strategy #3: Reinforce Social Connections. There are many motivating tools on the market these days – like incentives, games and coaching — but those with a social component tend to have a greater impact. While not universal, the desire for affiliation runs deep and none of us wants to appear unhealthy to our friends or family. Social networks are a powerful tool to increase accountability and adherence to care.

For so far the strategies, now the tactics;

Tactic #1: Employ Subliminal Messaging. My favourite example of this tactic is the very successful ‘truth campaign’ from the American Legacy Foundation. They have used every trendy teen utensil you can think of –from texting, to social media and from concerts to online voting. This is to educate teens how the tobacco industry manipulates them. It’s a fascinating tact. There is no admonishment about using tobacco per se, only lots of fun ways to bring teens into the conversation about how bad it is. Imagine every time you check your phone an unobtrusive brief message appeared about YOUR health issue and how to improve it.

Tactic #2: Use Unpredictable Rewards. B.F. Skinner proved that operant conditioning is more effective when the stimulus and reward are tied only some of the time. The taxi company Uber does this. From time to time, when you open the app you get a surprise (coupon, offer, etc.). That leads people to open the app even when they don’t need a ride!

Tactic #3: Use the Sentinel Effect. Patients tell they are diligent about sticking to the program because their nurse or carer is watching. This effect of having an authority figure look in on their life is a really powerful tool that can be used to effectively promote good health through mobility.

Some excellent strategies and tactics to implement healthy habits!

If you have some additional tactics or strategies please comment below.

Author: Indy Kavelaars @ Vitaphone Netherlands

Source: cHealth

Tagged , ,
Advertisements
%d bloggers like this: